+38(063) 518-31-87

Размер пенсии можно рассчитать самому: предварительный расчет пенсии Харьков - пенсионный калькулятор.

пенсионный калькулятор

После принятия 1 октября 2011 года закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» № 3668-VI изменился порядок расчета пенсии. Поэтому здесь приведены два варианта расчета пенсии согласно старого закона и нового. Итак, расчет пенсии по старому закону.

Определяем коэффициент стажа для пенсии - Харьков.

Согласно ст. 26 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины после 60 лет, женщины — 60 лет ( по новому закону с переходным периодом) при наличии страхового стажа не менее пяти лет. Страховой стаж, согласно ст. 24 этого закона, учитывается по данным системы персонифицированного учета, а за периоды до внедрения этой системы — по законодательству, действующему ранее. Страховой стаж исчисляется в месяцах, а его коэффициент рассчитывается путем деления указанного количества месяцев на 12 и на 100.

Согласно ЗУ «О Госбюджете Украины на 2008 год…» с 01.01.2008 г. размер оценки одного года страхового стажа увеличен до 1,2 %; с 01.10.2008 г. — до 1,35 %.
Итак, мой общий стаж = 42 года 9 месяцев = 513 месяцев.
Коэффициент стажа вычисляется по формуле: общий стаж х 1,35/1200.
Для нашего случая К стажа = 513 х 1,35 /1200 = 0,577.
Далее открываем таблицу "Расчет пенсии", в которой вам нужно подставить значения коэффициентов зарплат (светло-коричневые поля), полученные путем деления вашей зарплаты (дохода) на среднюю зарплату по стране за соответствующий месяц. То же нужно проделать и с периодом до 2000 года (нижняя таблица). В результате получаем средние значения К з.п. за два периода.

Вычисляем коэффициенты зарплаты по каждому месяцу за два периода.

Нова формула розрахунку пенсій

Міністр соцполітики Андрій Рева розповівпро нові правила нарахування пенсій."Донедавна пенсії призначалися за п'ятнадцятьма різними законами, таким чином існували різні розрахунки пенсійного забезпечення. Наприклад, держслужбовець з 20-ма роками стажу держслужби отримував пенсію у розмірі 90 % від останнього заробітку, а всі інші громадяни лише 40 % від зарплати. Тобто, за однакового розміру стажу та однакового рівня заробітку пенсії для окремих категорій відрізнялися більш ніж вдвічі", – заявив Міністр. Натомість, Законопроект щодо реформування пенсійної системи вводить чесні та прозорі правила визначення розміру пенсій для усіх громадян, без огляду на статус та місце роботи.
Розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за формулою:

Розмір пенсії = Сз х Ікз х Кс

Сз – розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії.
У разі реалізації заходів з осучаснення пенсій, наявним пенсіонерам, кому пенсія вже призначена, використовуватиметься показник середньої заробітної плати, який використовується для призначення пенсії в 2017 році – показник за 3 роки – 2014, 2015 та 2016 роки;
Ікз – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати по відношенню до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески – цю інформацію кожен може отримати у будь якому відділенні Пенсійного фонду);
Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки одного року страхового стажу. Сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року становитиме 1, при цьому, в результаті зміни коефіцієнту жодних змін розміру пенсій в сторону зменшення не відбудеться.
Єдині правила будуть впроваджені і щодо термінів виходу на пенсію. Законопроектом про внення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій з 1 січня 2018 року скасуваються особливі умови виходу на пенсію для усіх громадян, крім військовослужбовців, яким призначатиметься пенсійне забезпечення за вислугу років.
Зміни торкнуться також механізму відшкодування роботодавцем витрат Пенсійного фонду на виплату пенсій, призначених на пільгових умовах (працівники, зайняті на роботах у шкідливих умовах за списком №1 та №2). Так, з 1 жовтня 2017 року буде замінено механізм відшкодування пенсій для таких категорій працівників за віком на пільгових умовах за рахунок сплати роботодавцем підвищеної ставки єдиного внеску розміром 15 та 7 відсотків.

Далее, для расчета пенсии, необходимо определить среднеее значение суммы коэффициентов зарплат за выбранные периоды. Для этого в поле D67 табл.1 подставляем значение Кз.п. за июль 2000 г.,полученное путем деления вашей зарплаты за этот месяц на значение C67 (средняя зарплата по стране за 07.2000). Аналогичную операцию выполняем для всех остальных месяцев до момента (месяца и года включительно) вашего выхода на пенсию. Аналогичные действия выполняем за 60 месяцев подряд до июля 2000 года. Здесь следует выбрать тот период, где ваши доходы были максимальными. Следует также учесть, что по вашему выбору этот диапазон можно "скостить" на 10% от вашего страхового стажа. Для нашего случая этот период уменшился ровно вдвое - до 30 месяцев, поэтому был выбран оптимальный вариант - с 1998 года. Расчет пенсии без проблем можно выполнить в Excel, но коэффициенты зарплат были рассчитаны на калькуляторе, чтобы не загромождать таблицы.
Для нашего примера среднее значение К з.п.за первый период (табл.1) получился равным 3,279, за второй (табл.2 - 3,196), а средне ариметическое суммы - 3.2375.

Далее средне арифметическое значение К з.п. этих двух составляющих умножается на среднее значение зарплаты по стране (согласно новому закону с 01.01.2012 учитывается средняя зарплата по Украине за три календарных года, предшествующих дате обращения за назначением пенсии), и на коэффициент стажа. Таким образом, получаем основной размер пенсии:

Пенсия = Зс х К з.п. х К стажа = 1650,43*3,2375*0,577 = 3083 грн.

Понятно, что каждый год нужно будет обновлять средние зарплаты за интересующий вас период.
Новые значения средних зарплат по месяцам за следующие периоды вы найдете в таблице "Средние зарплаты в Украине за 1992-2012 гг."

Теперь посчитаем надбавки

К основному размеру при расчете пенсии прибавляется надбавка за сверхнормативный стаж, т. е. за каждый год свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (согласно нового закона 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин)пенсия увеличивается на 1% от размера, рассчитанного по ст. 27, но не больше 1% от прожиточного минимума. В нашем случае 42 - 25 = 17 лет. Таким образом, надбавка была бы равна: 17*30,83 = 524.11 грн. А 1% прожиточного минимума за июнь 2010 г. составляет 8,39 грн. В итоге я могу рассчитывать лишь на 17*8,39 = 142.63 грн. Печально...
Конечный результат: 3083 + 142 = 3225 грн., что в итоге и было начислено в пенсионном фонде.

Пенсионный калькулятор Украина 2020 онлайн - подробный расчет пенсии.

Расчет пенсии по новому

К нам обратилась сотрудница одного из НИИ с просьбой помочь рассчитать пенсию. С ее стороны были предоставлены данные о зарплате на этом предприятии, начиная с 2000 года, и указан страховой стаж. В принципе, методика расчета пенсии по старому и новому законах о пенсионном страховании ничем не отличается.

Итак, для начала рассчитаем коэффициент стажа по вышеприведенной формуле:

Общий стаж сотрудницы составлял 463.5 месяца.
Для нашего случая коэффициент стажа = 463.5 х 1,35/1200 = 0,5214.

Далее проводим расчет коэффициента зарплаты

Теперь для расчета пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года (за этот период индивидуальные сведения о застрахованном лице предоставляются отделом персонифицированного учета, т.е. пенсионеру не нужно представлять справки о заработной плате с предприятий, учреждений, организаций, где он работал).
Так как заявительница родилась в 1957 году, то ее переходной период растянулся на 1 год – до мая 2013 года. Таким образом, рассчитываем помесячно коэффициенты зарплаты, начиная с 1 января 2000 г. по май 2013. В итоге получаем среднее значение – 2,7024.

Теперь проводим оптимизацию

Страховой стаж сотрудницы составил 400 месяцев. Как видно из Exel-таблицы, самые неблагоприятные периоды были в 2000-2001 гг., где средние коэффициенты зарплаты составляли 2,3746 и 2,1431 соответственно. То же наблюдаем и в конце периода, где в 2012 году коэффициент зарплаты равен 2,4020, а в 2013 еще меньше – 2,1422.
Таким образом, можем смело исключить 10% от страхового стажа: 2 года в начале периода и 1 год и 4 месяца в конце, что в итоге составляет 40 месяцев. В итоге получаем оптимизированный коэффициент заплаты – 2,8771.

Определяем базовую пенсию

Формула расчета пенсии осталась прежняя: Пенсия = Зарплата х К з.п. х К стажа.
Однако здесь нас ожидает один главных «сюрпризов» нового закона – учитывается средняя зарплата за три года, которые предшествуют году выхода на пенсию:
Средняя зарплата за 2011-2012 составила 2368,70 грн., а средняя зарплата за 2012 год – 2752,95 грн. Таким образом, государство уменьшило размер пенсии нашей сотруднице в 2752,95/2368,70 = 1,1622 раза. Кажется, немного, но если у Вас пенсия, например, 1000 грн., то это минус 162 грн., 2000 грн. – минус 324 грн., 3000 грн. – минус 486 грн. и так далее…

Базовая пенсия (без оптимизации) = 2368.70 х 2.7024 х 0.5214 = 3337.57 грн.
Базовая пенсия (оптимизация за 2002-2011) = 2368.70 х 2.8771 х 0.5214 = 3552.33 грн.

Помощь в перерасчете пенсии - адвокат по перерасчету пенсий в Харькове.

Теперь посчитаем надбавки. К основному размеру пенсии прибавляется надбавка за сверхнормативный стаж, т. е. теперь за каждый год свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин пенсия увеличивается на 1% от размера, рассчитанного по ст. 27, но не больше 1% от прожиточного минимума. В данном случае 38.5 - 30 = 8.5 лет. Таким образом, надбавка была бы равна: 8*33,29 = 266.32 грн. А 1% прожиточного минимума за апрель 2013 г. составляет 11.47 грн. В итоге можно рассчитывать лишь на 8.5*11.47= 97.50 грн.
В итоге получим : базовая пенсия + надбавка = 3552.33+ 97.50 = 3649.83 грн.

Сколько стоит консультация пенсионного юриста?

Предварительная консультация адвоката по телефону - БЕСПЛАТНО!
Стоимость личной консультации адвоката составляет 1500 грн. Звоните прямо сейчас.

Как получить положенную доплату к пенсии?

Через суд, с помощью пенсионного юриста.

Есть ли смысл тратить деньги на юриста?

Конечно! Многие даже не предполагают, что могут получать больше денег от государства.

Сколько стоит выиграть дело целиком?

Каждый вопрос индивидуален - от 300 и до 5000 грн.